Visitatie, certificering & keurmerk

 

Cedin organiseert een visitatiecommissie van minimaal 2 personen. Cedin beschikt hiervoor over een pool van visitatoren.  Alle visitatoren van Cedin  hebben een directe relatie met het onderwijs en hebben kennis van meertalig onderwijs. Het gaat om professionals uit PO, VO en PABO of oud-professionals uit onderwijsadvies en van de inspectie. Het kan ook voorkomen dat een onderwijsadviseur van Cedin in de commissie plaatsneemt. Dat is dan een andere adviseur dan de adviseur die begeleiding en nascholing heeft verleend tijdens de implementatie.

 

Er wordt voor de visitatie gebruik gemaakt van een uitgebreid visitatieformulier. De eisen van het Nuffic voor het keurmerk VVTO zijn opgenomen in de items. Daarnaast hebben de visitatie-items relatie met het curriculaire spinnenweb en het taalbeleidsplan/taalplan-VVTO.

 

Het visitatieformulier is transparant. Het team kan het visitatieformulier inkijken als zij dat willen.
Een school zal op elk item een voldoende beoordeling moeten halen voor certificering. Wanneer een item onvoldoende is maar in het taalbeleidsplan goed omschreven is op welke termijn en op welke wijze gewerkt wordt aan het op orde brengen van het item, kan de commissie het item toch als voldoende beoordelen. Belangrijk is dat de commissie vertrouwen krijgt in de kwaliteit en duurzaamheid van het VVTO-aanbod van de school.

 

Bij een positieve visitatie-uitslag ontvangt de school het VVTO-certificaat en het keurmerk VVTO.
Het keurmerk VVTO van Cedin is geaccrediteerd door Nuffic.

 

Nuffic is houder van de landelijke standaard vroeg vreemdetalenonderwijs. Je kunt bij Nuffic terecht voor advies en tools bij het invoeren van Engels en wereldburgerschap vanaf groep 1. Nuffic beheert daarnaast het landelijk netwerk Talen en Wereldburgerschap.

Na certificering wordt de school geacht zijn kwaliteit te bewaken. Na 3 jaar wordt de school opnieuw gevisiteerd.

 

 

Links op pagina

Copyright Stichting Cedin 2024

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl