Kwaliteitsbeleid VVTO

Om kwaliteit en duurzaamheid te garanderen worden afspraken m.b.t. VVTO-Engels in een taal- of VVTO-beleidsplan vastgelegd.

 

In het taalbeleidsplan staan belangrijke (basis)afspraken genoteerd. Denk aan de ambities die men nastreeft, de hoeveel lestijd voor Engels op het rooster, het gebruik van Engels als instructietaal en communicatiemiddel, inzet van methoden en andere materialen en evaluatiemomenten Als er wensen of ontwikkelpunten zijn worden deze ook opgenomen in het beleidsplan samen met een planning.

 

Het opstellen van een taal- of VVTO-beleidsplan is onderdeel van het implementatieproces. Uitkomsten van implementatiestappen zoals visie en ambitiesopstellen, resultaten of afspraken n.a.v. trainingen etc. worden vastgelegd in het beleidsplan.

 

Cedin levert des gewenst een format voor het taal- of VVTO-beleidsplan.  Voor het in kaart brengen van de huidige en wenselijke situatie wordt behalve een analyse-instrument ook de landelijke standaard VVTO-Engels van Nuffic ingezet.

 

 

 

Copyright Stichting Cedin 2024

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl