Kwaliteitsbeleid VVTO

Om kwaliteit en duurzaamheid te garanderen is een taalbeleidsplan of taalplan-VVTO een belangrijk instrument.

Een taalbeleidsplan is een document waarin de school aangeeft op welke manier zij de komende jaren gaat werken aan de verbetering en/of verandering van de kwaliteit van het taalonderwijs. In een taalplan-VVTO staan alleen afspraken en keuzes t.a.v. het VVTO.  Ter onderbouwing van het taalbeleidsplan of taalplan-VVTO kunnen verschillende documenten dienen. Wanneer het plan in dienst staat van het implementeren en borgen van VVTO, dan vormt de analyse m.b.v. het curriculaire spinnenweb de basis. De huidige stand van zaken, de ambities en de keuzes/afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in het plan. Het plan ontstaan in de eerste twee jaar  van de implementatie. (Volledige implementatie van VVTO kost minimaal 3 jaar.)

 

Cedin levert des gewenst een format voor het taalbeleidsplan of taalplan-VVTO en een analyse-instrument voor het in kaart brengen van de huidige en wenselijke situatie.

 

 

 

Copyright Stichting Cedin 2022

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl