Implementatie, begeleiding & nascholing

Wat komt er kijken bij de implementatie van VVTO?

 

 

Als model gebruiken we het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003). In het dit model staan alle beleidsonderdelen die een rol spelen in het opbouwen van een effectief curriculum. 

 

Implementatieplan

Ondersteuning en begeleiding van Cedin bij de implementatie van VVTO begint bij het in kaart brengen van de beleidsonderdelen. Vandaar uit wordt een schoolspecifiek implementatieplan opgesteld. De begeleiding en nascholingsbehoefte kan per team verschillen. Het hangt af van aanwezige kennis en vaardigheden en de ambities van het team ten aanzien van VVTO.

 

Visie op VVTO

Belangrijkste uitgangspunt is dat het team een visie heeft op VVTO. Besluiten ten aanzien van bronnen en methoden, tijdsinvestering, leerkrachtvaardigheden, uitstroomniveaus, monitoring, etc. hangen direct samen met de visie. Een duidelijke visie maakt effectieve keuzes ten aanzien van de omringende beleidsonderdelen mogelijk.

 

Voor een duurzame implementatie is borging van keuzes en afspraken onmisbaar. Het taalbeleidsplan is hiervoor een geschikt kwaliteitsinstrument (lees hier meer over het kwaliteitsbeleid).

 

Hulp bij de implementatie nodig?

Cedin helpt je het VVTO te integreren in je onderwijs. Neem hiervoor contact op met Ferdau Terpstra.

 

Ferdau Terpstra

 

Telefoon: 06 127 433 11
E-mail: f.terpstra@cedin.nl

Links op pagina

Copyright Stichting Cedin 2024

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl