Wat & waarom VVTO?

 

VVTO staat voor Vroeg Vreemde Taal Onderwijs. Daarbij gaat het om het aanbieden van een vreemde taal zoals Engels, Duits of Frans. De meeste scholen kiezen er voor om Engels aan te bieden.

 

Engels is internationaal een veel gebruikte taal. Ook komt Engels steeds meer voor in de Nederlandse samenleving: in studies, in beroepen en in (sociaal-)maatschappelijke contacten.  Een goede beheersing van het Engels vergroot nationale en internationale maatschappelijke kansen.

 

De voordelen van vroeg beginnen

Vroeg beginnen betekent dat er al in groep 1 Engels wordt gegeven. Vroeg beginnen heeft voordelen: Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een nieuwe taal te leren. Jonge kinderen hebben nog geen schroom en al doende ontwikkelen zij een goede (‘native’) uitspraak. Door vroeg te beginnen wordt de tijd waarin de leerlingen aan de taal kunnen wennen en de taal leren spreken vergroot. Er is ook meer tijd om meer woorden te leren.

 

Keurmerk VVTO

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk VVTO gelden de eisen van het landelijke keurmerk VVTO. Samengevat gaat het om de volgende zaken:

  • De doeltaal is zoveel mogelijk voertaal tijdens de lessen
  • Leerlingen worden uitgedaagd om actief de doeltaal te spreken
  • De school doet aan internationalisering
  • In elke groep wordt minimaal 60 minuten per week besteed aan het leren van de doeltaal
  • De taalvaardigheid van de leerkrachten is minimaal B2
  • Er wordt effectief leermateriaal ingezet afgestemd op de behoeften van de leerlingen
  • Er is een doorlopende leerlijn en het aanbod is geborgd in een taalbeleidsplan
  • De vorderingen van de leerlingen worden gemonitord
  • Er worden ook andere lessen in de doeltaal gegeven

Cedin is door Nuffic geaccrediteerd om het landelijk keurmerk VVTO-Engels uit te reiken. Nuffic is houder van de landelijke standaard vroeg vreemdetalenonderwijs. Je kunt bij Nuffic terecht voor advies en tools bij het invoeren van Engels en wereldburgerschap vanaf groep 1. Nuffic beheert daarnaast het landelijk netwerk Talen en Wereldburgerschap.

 

 

Copyright Stichting Cedin 2024

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl