Wat & waarom VVTO?

VVTO staat voor Vroeg Vreemde Taal Onderwijs. Daarbij gaat het om het aanbieden van een vreemde taal zoals Engels, Duits of Frans. De meeste scholen kiezen er voor om Engels aan te bieden. Wat moet je doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk VVTO
Lees verder >>

Implementatie, begeleiding & nascholing

Wat komt er kijken bij de implementatie van VVTO? Ondersteuning en begeleiding van Cedin bij de implementatie van VVTO begint bij het in kaart brengen van de beleidsonderdelen. Vandaar uit wordt een schoolspecifiek implementatieplan opgesteld. De begeleiding en nascholingsbehoefte kan per team verschillen.
Lees verder>>

Kwaliteitsbeleid

Om kwaliteit en duurzaamheid te garanderen is een taalbeleidsplan of taalplan-VVTO een belangrijk instrument. Een taalbeleidsplan is een document waarin de school aangeeft op welke manier zij de komende jaren gaat werken aan de verbetering en/of verandering van de kwaliteit van het taalonderwijs. In een taalplan-VVTO staan alleen afspraken en keuzes t.a.v. het VVTO.
Lees verder >>

Visitatie, certificering & keurmerk

Cedin organiseert een visitatiecommissie van minimaal 2 personen. Cedin beschikt hiervoor over een pool van visitatoren. Alle visitatoren van Cedin hebben een directe relatie met het onderwijs en hebben kennis van meertalig onderwijs. Het gaat om professionals uit PO, VO en PABO of oud-professionals uit onderwijsadvies en van de inspectie.
Lees verder >>

Partners - cursus/taaltraining Engels

Er zijn meerdere aspecten die de kwaliteit van de VVTO-lessen beïnvloeden. Eén van de aspecten is de kwaliteit van de leerkracht. Het gaat dan niet alleen om de didactische vaardigheden, maar ook om het niveau waarop de leerkracht zelf de vreemde taal spreekt. Zeker wanneer het didactisch principe 'doeltaal is voertaal' wordt gehanteerd, doet het niveau van de leerkracht er toe
Meer informatie >>

Copyright Stichting Cedin 2024

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl